Monthly Archives: Novembro 2013

Non ao maltrato

Estándar

PARA TRABALLAR NA AULA…
1. QUE CREMOS QUE É MALTRATO? CANDO SE MALTRATA? DEBATE EN GRUPO E RECOLLEITA DAS PROPOSTA COA ESTRATEXIA COOPERATIVA “FOLIO XIRATORIO”
2. LECTURA DA PRESENTACIÓN.

3. COMENTARIO EN GRAN GRUPO
4. LECTURA DO TEXTO “NIN UN BIQUIÑO Á FORZA”

5. REESCRITURA DO TEXTO CON LEMAS DECIDIDOS NA CLASE, COMO EXEMPLOS: “NIN UNHA APERTA Á FORZA”, “NIN UN TRAXE Á FORZA”, “NIN UNHA PROFESIÓN Á FORZA”, …