Monthly Archives: Marzo 2014

Encontro con “Matriarcas, mulleres en pé de vida”

Estándar

Encontro no CIFP A Xunqueira co libro

“MATRIARCAS, MULLERES EN PÉ DE VIDA”

Enmarcado no programa “Memoria de mulleres na escola”, o CIFP A Xunqueira realizou un encontro arredor do libro “Matriarcas, mulleres en pé de vida”, da xornalista carrilexa Montse Fajardo. Neste libro de entrevistas recóllense as biografías de diferentesgalegas que teñen en común ser mulleres fortes, loitadoras, capaces de sacar a diante ás súas familias e que representan o matriarcado en Galicia na época da postguerra.

D                índice                                                                O alumnado tivo ocasión de coñecer de primeira man as testemuñas e vivencias de Gloria Lijó a protagonista do primeiro capítulo do libro, e a primeira muller enrolada nun barco de baixura en Marrocos.

O seu relato conseguiu emocionar a todas e todos os asistentes ao acto.

B

C

En vista do éxito do encontro co alumnado dos ciclos formativos da mañá do xoves 13 de febreiro, repetiuse para os grupos da tarde/noite o martes 25 de febreiro do 2014.

Está pendente unha terceira visita de Gloria para facer o caldo (“O porco traio eu”, dixo ela)

Gloria Lijó, a primeira matriarca, e Montse Fajardo, a autora, asinando uns exemplares do libro para a Biblioteca do CIFP A Xunqueira

Programa “Memoria de mulleres na escola”

Estándar

Proxecto “A MEMORIA DAS MULLERES”, convocado polo Concello de Pontevedra

MEMORIAS DE MULLERES NA ESCOLA

Neste programa participará alumnado de 1º e 2º curso dos grupos dos ciclos CM de Atención a Persoas en Situación   de Dependencia e CS Educación Infantil da familia profesional de “Servizos Socioculturais e á Comunidade” e os das familias de “Electricidade e Electrónica”, “Madeira, Moble e Cortiza” e “Mantemento de Vehículos”, así como os alumnos dos PCPIs de Electrónica, Mantemento de Vehículos e Carpintaría, do Centro Integrado de Formación Profesional “A Xunqueira”.

A modalidade do traballo centrarase nas Artes e oficios de mulleres pontevedresas e en Biografías de mulleres represaliadas no franquismo, se fora posible.

O título do traballo a realizar polo centro é “Memoria das mulleres vencelladas á Formación Profesional no CIFP A Xunqueira”.

Descrición do traballo que se vai realizar:

O traballo consistirá na investigación e recompilación de documentación sobre mulleres pontevedresas e de concellos limítrofes, xa que o alumnado do CIFP procede maioritariamente dos arredores de Pontevedra.

Os campos de traballo están contextualizados tendo en conta as ensinanzas que se imparten no CIFP A Xunqueira.

Os ámbitos de investigación serán os seguintes:

– Mulleres que realizaran oficios nos ámbitos profesionais da Electrónica, Automoción e Carpintaría.

– Mulleres traballadoras do Instituto de Formación Profesional A Xunqueira.

– Mulleres empresarias relacionadas cos sectores profesionais ofertados no centro.

– As primeiras mestras de Educación Infantil.

– Mulleres coidadoras de persoas maiores e dependentes.

A persoa coordinadora da actividade é a Orientadora do CIFP A Xunqueira, Cristina Iglesias Camiña.

Aparte

Para un día especial no que reinvidicamos a igualdade podería ser interesante traballar con poemas e comentalos.

Aquí van uns exemplos

<br /> <

<br /> a) Previamente podemos solicitar ao alumnado que indiquen as profesións que cren que lles gustaría a
– unhas nenas
– unha rá e unha píntega
– unha gata
– unha mona
-…
Podemos buscar profesións diferentes e falar do que hai que estudar/facer para telas,…
b) Leremos o poema e comentaremos cada caso
c) Debuxaremos o que di cada poema
d) Buscaremos alternativas en cada poema e faremos poemas paralelos

Poemas para traballar sobre profesións