Obradoiros de Corresponsabilidade no CIFP A Xunqueira

Estándar

O alumnado dos ciclos de réxime modular na modalidade presencial do CIFP A Xunqueira participaron nos obradoiros de corresponsabilidade organizados dende o Departamento de Información e Orientación Profesional.

Neste curso 2013-14 o intercambio realizouse entre o alumnado dos catro ciclos formativos ofertados en réxime de persoas adultas: Ciclo Medio de Instalación e amoblamento, Ciclo Medio de Atención a persoas en situación de dependencia, Ciclo Superior de Sistemas de telecomunicación e Informáticos e Ciclo Superior de Automoción.

A través dos obradoiros o alumnado ten ocasión de realizar actividades propias doutros ciclos, dirixidas polos seus compañeiros e compañeiras, de maneira que se favorece un maior coñecemento de cada un dos ciclos ofertados no CIFP e tamén se promove a convivencia.

A finalidade última dos mesmos é a reflexión sobre o reparto igualitario de tarefas entre homes e mulleres e sobre a necesidade de romper cos estereotipos de xénero, ademáis de promover unha elección académica profesional non sexista.

Nesta xornada o alumnado participante tivo ocasión de participar en catro talleres.

Na aula técnica do Ciclo Superior de Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos aprenderon a montar ou reparar un conector de antena para a TV.

No taller sanitario do Ciclo Medio de Atención a Persoas en Situación de Dependencia realizaron actividades de mobilización de persoas dependentes, técnicas básicas de primeiros auxilios e medicións de glucosa e presión arterial.

En Automoción o alumnado do ciclo superior amosou como levar a cabo unha revisión básica do automóbil: fluídos, pneumáticos, faros,…

No taller de Madeira, profesorado e alumnado do Ciclo Medio de Instalación e Amoblamento ensinaron ao alumnado dos demáis ciclos participantes a facer un botelleiro e un lapiceiro ben orixinais.

Nas seguintes imaxes pódese ver unha mostra das actividades realizadas

Imaxe

Cortando as pezas de madeira

Imaxe

Lixando a madeira para o botelleiro

Imaxe

Funcionamento do botelleiro

Imaxe

Expicación dos alumnos do ZS de Automoción ás alumnas do ZM de Dependencia

Imaxe

Arranxando o cable da TV

Imaxe

Na aula técnica de Electrónica

Imaxe

Aprendendo a facer unha RCP

Imaxe

Alumnos de Electrónica na grúa no taller de Dependencia

Os comentarios están pechados.