Monthly Archives: Marzo 2016

As profesións que quero

Estándar

Nenas e nenos deben poder escoller aquela profesión que desexen.
Podemos aproveitar para dar modelos alternativos, nesta presentación hai algúns e tamén enlaces para investigar máis.

O alumnado poderá investigar con profesións noutros campos e poderán facerse presentacións diversas con elas.

Para ler e comentar

Estándar

Moi preto do 8 de marzo, podemos revisar co alumnado algúns datos indicativos sobre a situación laboral da muller.

Podemos utilizar:

  1.  Leremos os artigos en equipo cooperativo
  2. Esquematizaremos o contido da noticia
  3. Compararemos os datos das tres noticias
  4. Tiraremos conclusións e faremos propostas para cambiar a situación.
  5. Inventaremos eslogans reinvindicativos