O traballo de coidados

Estándar
Ver las imágenes de origen
  1. Podemos partir da reflexión sobre esta afirmación en gran grupo y también sobre este cartel.
  1. Facer despois unha listaxe dos traballos de coidados non remunerados e ver con quen se asocian.
  2. Observar que ocorrería se eses traballos non os realizase ninguén.
  3. Elaborar cartelería sobre a necesidade da igualdade neste ámbito.

Os comentarios están pechados.