O mar tamén ten mulleres

Estándar

Con este título publicouse o nº 4 da Revista Galega de Cultura Marítima e Fluvial ARDENTÍA no ano 2007, patrocinada pola Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar da Xunta de Galicia.

É unha verdadeira homenaxe a esa gran parte das mulleres galegas e do norte de Potugal que viven do mar e no mar. Aparecen nesta publicación multitude de traballos interesantísimos que non convén esquecer, da autoría de persoas salientables no mundo da literatura ou da investigación histórica.

Unha viaxe polos diversos mares e polos diferentes traballos desempeñados por mulleres ao longo do tempo:

Realidades e perspectivas, analisadas por un equipo da Universidade de Santiago de Compostela; As mulleres do mar de Ferrolterra e Ortegal de Esperanza Piñeiro e Andrés Gómez; Entrevista a Xenxa Rei, peixeira do mar de Arousa de Francisco Fernández Rei; As barreiras teñen nome de muller de Dionísio Pereíra; As Xulianas de Bueu, subhastadoras de peixe de Lola Varela; Mulleres do mar portugués de Ivone e Joao Baptista; Contos entre os penedos do río Narla de Orlando Viveiro; Bañistas labregas de Emilio Xosé Ínsua; A imaxe da muller nas cantigas do mar de Carme Hermida; A mariñeira de Quilmas, un conto de Darío Xoan Cabana, os cadros de Balbina López, pintora do mar e un dos primeiros artigos publicados sobre as heroínas de Sálvora, A illa das mulleres salvadoras de Luis Teira, hoxe máis coñecidas pola película A illa das mentiras de Paula Cons.

Imprescindible publicación do mar das mulleres que podedes descargar aquí.

Os comentarios están pechados.