Guía de recursos para mulleres tecnolóxicas

Estándar

Esta guía pretende ser un recurso para favorecer que as mulleres xoves se acheguen ao mundo dixital e pouco a pouco diminuir a brecha dixital de xénero existente e as consecuencias que trae de seu. Para iso a Federación de Mujeres Jóvenes, quere contribuir á necesidade de garantir a igualdade de oportunidades e de xénero na sociedade da información para mulleres xoves e facilitar o seu achegamento ás novas tecnoloxías da comunicación e da información.

E ao mesmo tempo, como un modo de facilitar o acceso á formación, ao emprego e, en xeral, aos recursos que multipliquen exponencialmente as posibilidades de desenvolvemento personal das mulleres.

Editada en decembro de 2018, está de total actualidade nos recursos, enlaces e información que nos achega.

«Solo el 17,2% de Los empleos en el sector las tecnologías de la información en la Unión Europea los ocupan mujeres»

«Las mujeres solo representan el 18 % de las profesionales del sector tecnológico y únicamente el 5 % de las start-ups de base tecnológica están lideradas por mujeres».

Edición a cargo de Marta Macho, profesora do Departamento de Matemáticas da Facultade de Ciencia s e Tecnoloxía da Universidade do País Basco.

Podedes descargar esta guía aquí mesmo.

Os comentarios están pechados.