Día da nena e a muller na ciencia

Estándar

Para acadar un desenvolvemento mundial adecuado a ciencia e a tecnoloxía son moi importantes. A participación das mulleres é imprescindible, convén facer esforzos para promover esa participación e para eliminar os obstáculos que lles impidan desenvolverse nese campo. Lograr a participación plena e en igualdade das mulleres require dun esforzo común. Hai moitas accións que podemos facer dende as aulas:

  • Visibilizar as achegas das mulleres na ciencia e na tecnoloxía
  • Rachar cos estereotipos de xénero que obstaculizan su participación en STEM
  • Contribuír á elección destas áreas como carreiras profesionais
  • Identificar os factores que disuaden ás mulleres de seguir carreiras STEM e realizar programas encamiñados a eliminalos

Hai moitos recursos para poñer en marcha esas accións. Deixamos aquí algúns e unhas propostas de tarefas:

CIENTÍFICAS GALEGAS

E OUTRAS MÁIS

CONTO E IDEAS PARA DESENVOLVER NA AULA

SERIE DE ANIMACIÓN:

Plantilla Gratuita de Línea del Tiempo En Línea | Moqups
  1. Elaborar liñas biográficas coas biografías de diversas científicas e agrupalas por ámbitos segundo as súas achegas. Podemos partir de lecturas en hipertextos, vídeos, cómics…
  2. Deseñar e gravar vídeos curtos coas biografía
  3. Facer exposicións
  4. Elaborar un álbum de científicas
  5. Preparar exposicións orais apoiadas en presentacións dixitais
  6. Realizar experiencias diversas baseadas nos descubrimentos de científicas.

Os comentarios están pechados.