Tag Archives: Contos

Contos

Materiais para o día 8

Estándar

O conto “Superlola” e os materiais editados pola Junta de Andalucía poden ser unha alternativa válida de traballo para o vindeiro 8 de marzo.

Tamén pode ser interesante o conto La mitad de Juan de Gemma Lineas y África Fanlo. Ed. La Galera

Ou “Elenita, la sopladora de vidrio” de Campbell Geeslin en Edit. Kókinos

MICROMACHISMOS E MALTRATO DE XÉNERO

Estándar

Os micromachismos son fórmulas de violencia cotiá. Os micromachismos son violencia, violencia tan sutil que resulta invisible, pero que reflicte as actitudes machistas presentes na sociedade, así como a discriminación cara á muller. Son a base da violencia de xénero.
Saber identificalos é fundamental para combatelos.

Co alumnado podemos traballalos a partir de historias, de noticias, de imaxes, de películas e vídeos. Na rede hai moitos exemplos.
Unha historia pode axudar a inciar o debate

Ou ben textos sinxelos.

PROPOSTA PARA TRABALLAR CONTRA O MALTRATO: 25 DE NOVEMBRO

Estándar

 

 

PARA TRABALLAR CO ALUMNADO PROPOMOS ESTE TEXTO: O NOIVO DE DONA RATA.

CO TEXTO PODEMOS FACER LECTURA, DRAMATIZACIÓN, BUSCA DE NOTICIAS NO XORNAL RELACIONADAS CO ARGUMENTO, DEBUXO DA HISTORIA, BUSCA DE REMATES ALTERNATIVOS, CREAR CAMBIOS NA HISTORIA QUE LLE AXUDEN Á RATA A DETECTAR O PROBLEMA AO COMEZO, …

 

 

 

Loitando contra a desigualdade é previr o maltrato

Estándar

Traballar a prevención contra a violencia de xénero pode facerse con textos narrativos. Un deles é de Adela Turín e leva por título “Artur e Clementina”. O conto narra a historia dunha agresión, non física, pero si psicolóxica (humillacións, menosprezo, bloqueo dos sonos e desexos,…).
Aquí tendes unha versión en audio-conto

Tamén existe versión en soporte libro
untitled
A reflexión posterior sobre o conto é imprescindible e poden servir de guía preguntas como:

  • Era feliz Clementina? Por que o credes?
  • Artur, como era?
  • Que farías se foses Artur? E se foses Clementina?
  • E pódese seguir reflexionando se se fan propostas relacionadas coa ampliación e modificación da historia:

    • Continúa a historia tendo presente as preguntas seguintes: Será Clementina feliz agora? Que fará? Que fará Artur?
    • Reescribirías a historia modificando o argumento para que sexa unha historia de bo trato? Como debería ser Artur?

    Poderemos comparar a versión de audio-conto con esta,